Techniky na projevování emocí

Techniky na projevování emocí neboli expresivní techniky představují robustní nástroj k narušení bloků bránících pocitům a vědomí. Umožňují nám vystoupit z naší masky a vydat se vstříc bezprostřednější energetické zkušenosti, uvědomění pocitů, které jsme kontrolovali, popírali, rozdělovali do přihrádek, nahrazovali druhotnými pocity nebo se nad ně povznášeli.

S tímto aspektem je spojena řada nedorozumění. Cílem technik na projevování emocí NENÍ katarze, nejsou ani receptem či vzorem, jak bychom se měli chovat. To vůbec ne. Cílem je převzít vědomou odpovědnost za energii pocitů, ke kterým jsme se částečně neznali (byly zneuznané), a proto nám unikaly do života a do vztahů formou nevědomého chování a negativních postojů, způsobovaly odloučení a utrpení. Když se k této energii vědomě nehlásíme a uniká nám do života, tak nejsme schopni dosáhnout skutečné změny. Za druhé, druh pohybu použitého v expresivní intervenci volíme podle konkrétních charakteristik klientova těla – kde se nacházejí bloky, které partie jsou nadměrně nebo naopak nedostatečně nabité. Přitom podporujeme proudění a uzemnění energie. Dodáváme klientovi sílu, aby dokázal obsáhnout zvýšenou hladinu energie a vědomí.

Poznat to, co vytváříme, a ty části našeho já, o kterých bychom raději „nevěděli“, pocítit jejich autentickou podobu a převzít za ně odpovědnost, to vyžaduje jistou odvahu. Mnozí z nás učinili bolestivou zkušenost s druhými, kteří nezodpovědně projevovali svůj zneuznaný hněv. To často vede ke strachu, popření nebo zneužití našich vlastních agresivních pocitů. Pokud se však ke svojí agresi neznáme, tak tím zároveň potlačujeme zdravé sebeprosazení. A tuto schopnost zdravého sebeprosazení nám pomáhají vybudovat techniky na projevování emocí.

Když začneme pracovat s pocity, které jsme dříve vnímali jako „nebezpečné“, v bezpečném kontejneru podpůrného vztahu, tak se stane něco nádherného. Nejenže převezmeme větší odpovědnost za sebe sama, ale také získáme zpět energii, která byla v dříve popřených pocitech uvězněna. Tato životní energie, tato síla, se nyní osvobodí a stane se zdrojem naší kreativity, životní pohody a vydatně posíleného zážitku živosti.

Expresivní techniky nám pomáhají otevřít a zvědomit úplnou škálu lidských emocí a osvojit si jejich řádné zvědomění a obsažení i vybíjení. Právě to tvoří základ zdravé nervové soustavy a vnáší nám do života pocit proudění, ladnost pohybů a svobodu projevit, kým doopravdy jsme.

Prostřednictvím úderových švihů se zapojením roztažených paží a lopatkového pletence si zvědomujeme pocity a pokřivení související s agresí a sebeprosazením. Klienti tak vyjadřují svůj nesouhlas a vzdor.

Lisa Loustaunau

Přeloženo z angličtiny a publikováno s laskavým svolením autorky Lisy Loustaunau

https://www.linkedin.com/in/lisaloustaunau/