Práce s tělem a myslí

Práce s tělem hraje klíčovou roli ve snaze otevřít proudění naší životní energie v našem těle. Je třeba pochopit, jaká je podstata našich energetických obranných mechanismů a jak se projevují fyzicky v podobě krunýře. Trvalá přítomnost těchto obranných mechanismů v našem těle je totiž zodpovědná za vznik a neustálou recyklaci celé řady našich názorů, pocitů a představ. A právě proto se nám v životě stává, že se neustále vracíme k určitým vzorcům, kterým ani při sebevětší snaze nedokážeme uniknout.

Dětství, včetně jednotlivých růstových a vývojových fází, lze v podstatě považovat za proces ztělesnění. Tento proces je narušován opakovanými zážitky pohany nebo bolesti, které vedou k sevření životní energie. Tím se mění i přirozená pulzace našeho těla. Všechny obranné mechanismy jsou jeho pevnou součástí v podobě obranného krunýře (tento pojem pochází od otce body psychoterapie Wilhelma Reicha). Krunýř původně slouží k ochraně, jde o strategii přežití a obrany fyzické a psychické integrity jedince. Problém však je, že nám krunýř zůstává i po změně původní životní situace. V důsledku jeho působení uplatňujeme navyklé kognitivní a emoční vzorce, které se projevují v opakování určitých způsobů chování a životních scénářů. Například v pocitu, že nikdy nebudeme spokojeni nebo že jsme uvízlí či utopení v situacích, které se nám jeví jako slepá ulička. Tyto vzorce nevycházejí pouze z naší mysli a pocitů, ale jsou také pevnou součástí našeho těla.

Krunýř se nachází v konkrétních tělesných partiích a může ovlivňovat držení těla, vyrovnání těla vůči podložce nebo umístění těžiště. Kvůli blokům nebo únikům energie také krunýř často způsobuje narušení nebo změny v určitých partiích.

Cílem technik Core Energetics které pracují s tělem a myslí je narušit vzorce chronického udržování a tělesný krunýř, které jsou zodpovědné za velkou část našich pocitů strachu, nespokojenosti, nedůvěry, úzkosti či nedostatku radosti a naplnění. Otevřeme-li proudění energie, dokážeme zakusit úplnou podstatu a pulzaci naší živosti, zakusit radost.

Mezi základní nástroje na podporu procesu sjednocení vědomí s energií patří mj. tyto techniky:

 • Uzemnění
 • Práce s dechem
 • Pohybová práce k otevření těla a podpoře tělesné integrace
 • Otevírání toků energie prostřednictvím nabíjení a vybíjení
 • Techniky na projevování emocí a aktivní zásahy vůči tělesným blokům a krunýři
 • Průzkum hlavních energetických obranných mechanismů klienta a práce s nimi, např. roztříštění, rozštěpení, zmrazení, smrštění, držení uvnitř, přesun, držení se zpět
 • Práce se záměrem a pozitivní vůlí
  Jemná práce s energetickými centry (čakrami)
 • Dotek a manuální vedení pohybu
 • Podpora vyjádření vyššího já prostřednictvím spojení s průvodcem
 • Kreativní intervence
 • Hraní rolí
 • Práce s konstelacemi
   

Získáme-li zpět úplnou škálu svých pocitů, svoji autenticitu, svoji vášeň a svoji životní energii, pak zakusíme vnitřní radost vycházející ze schopnosti proudit uvnitř sebe sama i s veškerým životem. Když takto přijímáme sami sebe, tak se i otevíráme možnosti plně milovat a přijímat ostatní, zažívat s nimi hluboké pouto. Jak se otevíráme možnosti plně dávat a přijímat, pociťujeme hlubokou radost z bytí a z přijetí plnosti našeho lidství.

A to je cílem core energetiky – radost a naplnění prostřednictvím energie a vědomí.

Lisa Loustaunau

Přeloženo z angličtiny a publikováno s laskavým svolením autorky Lisy Loustaunau

https://www.linkedin.com/in/lisaloustaunau/