Co je Core energetics?

Core energetics vyvinul počátkem 70. let 20. století dr. John Pierrakos, MD, žák Wilhelma Reicha. Spolu s Alexanderem Lowenem založili Bioenergetiku. Když John poznal Evu Broch, nadané médium přednášek Cesty sebeproměny (anglicky Pathwork) (která se později stala jeho ženou), dokázal propojit duchovní koncept Cesty s bodypsychoterapeutickými technikami Bioenergetiky. Tak vznikla Core energetics, propojení body psychoterapie se spiritualitou založené na třech premisách:

1) psychosomatická jednota jedince,

2) léčba pomocí vnitřních zdrojů,

3) směřování veškerého života, jehož jsme součástí, ke kreativnímu růstu. Ve své knize Core Energetics John napsal, že „vnitřní energie utváří veškeré součásti lidské bytosti, od tělesného typu až po kvalitu vnímání“ (Pierrakos, str. 13). Tato životní energie, tato síla, kterou jsme formováni a jejíž jsme součástí, by měla volně proudit a tepat živostí. Tato volná a přirozená pulzace je spojena se zážitkem radosti a přítomnosti.

Životní síla má i svůj kvalitativní aspekt, svůj směr a účel, je prodchnuta vědomím a je od něj neoddělitelná. „Od nejmenší subatomární částečky hmoty, která ještě ani nebyla objevena, až po celek veškerého bytí, makrokosmos,“ to vše je vědomí (str. 16). Z těchto zásad vychází dlouholeté heslo Core energetics „Radost a naplnění prostřednictvím energie a vědomí“.

Od embrya až do dospělosti se člověk vyvíjí v procesu ztělesnění. Jedinec postupně prochází různými etapami vědomí, kdy poznává sebe sama mezi póly jednoty a odloučení. V jednotlivých vývojových etapách se vědomí postupně rozšiřuje o nové vnímání sebe sama ve vlastním těle a ve vztahu k sobě i druhým. Jejich úspěšné završení závisí na pozitivní dětské zkušenosti dostatečného naplňování vlastních potřeb v průběhu růstu.

Nedochází-li z jakéhokoliv důvodu k dostatečnému naplňování primární potřeby fyzického kontaktu, podpory, být vnímán, výživy, autonomie apod., dětský organismus se na tuto ztrátu a bolest adaptuje energetickými změnami v těle. Povaha této adaptace závisí na tom, které vývojové etapy dítě dosáhlo, a na jeho motorických schopnostech. Takto vzniklé obranné mechanismy představují strategii přežití na ochranu dítěte před prožitou bolestí, zároveň však narušují přirozené proudění energie a pulzaci těla.

Tyto obranné mechanismy jsou nejen psychické, ale i somatické. Ze somatického energetického obranného mechanismu vyrůstají jeho psychické, behaviorální a postojové prvky. Energetický obranný mechanismus se stává součástí tělesných tkání a dokonce ovlivňuje následný růst i to, jakou podobu tělo získá. Tento obranný mechanismus můžeme na těle dospělého pozorovat jako energetický blok. Ten nám odhaluje aspekty naší minulosti, kterých si ani nemusíme být plně vědomi. Bloky jsou totiž přímo odpovědné za oslabení vědomí.

V Core energetics se snažíme bloky otevírat, abychom osvobodili životní energii, která přinese posílení energie i vědomí. To je na první pohled přínos, o který by měl stát každý, ale ve skutečnosti se tomuto procesu často bráníme. Člověk se pudově brání bolesti a nepohodě, snaží se zůstat ve své „komfortní zóně“, a i když je tato zóna naplněna utrpením, je to stále utrpení nám již důvěrně známé. Vykročit na cestu růstu znamená vystoupit z komfortní zóny, potýkat se s neznámem a nevědomím, otevřít se zážitkům a pocitům, které jsme se naučili považovat za nebezpečné. Pocítit nedostatky svého dětství je bolestivé, pocítit organistický vztek (zpravidla vytěsněný) nám připadá nebezpečné. Pomůže nám to však napojit se zpět na zdroj energie, který byl doposud nedostupný právě proto, že byl vytěsňován a držen uvnitř. V Core energetics s touto mocnou energií pracujeme, uzemňujeme ji a integrujeme.

Naším cílem zde rozhodně není obviňovat ty, kteří o nás pečovali. Chceme znovu navázat spojení s pravdou naší zkušenosti ve vší její nahotě, pocítit zneuznané emoce, projevit, co nemohlo být projeveno, a přihlásit se k energii, kterou jsme kdysi museli zavrhnout, protože pro nás tehdy byla příliš bolestivá a naše ego ji nedokázalo integrovat.

Objevujeme tak zajímavou skutečnost, že to, čemu jsme se podle svého přesvědčení měli za každou cenu vyhýbat, je pouhou iluzí. Tato bolest, tyto pocity ani toto vědomí nám nezasadily smrtelnou ránu, právě naopak – na druhou stranu procházíme t-r-a-n-s-f-o-r-m-o-v-a-n-í, odvážnější a živější než dříve.

Vedle zvýšené životní síly a zplnomocnění máme též k dispozici větší škálu pocitů a daří se nám v žádném z pocitů neuvíznout. A energie kolující naším tělem otevírá centra, čakry, a zejména Srdce, které jsme podle svého přesvědčení měli chránit.

Díky volnému proudění energie v těle a skrze něj jsme více uzemnění a přítomní tomu, co je. Žije se nám radostněji ne proto, že by život nepřinášel žádnou bolest, ale protože dokážeme svobodně plakat, když bolest pocítíme, a když námi bolest proudí, již na ní nemusíme ulpívat. Radost zažíváme díky tomu, že jsme začali věřit sami sobě, našemu uzemněnému pojetí sebe sama a pravdivému pocitu a projevu toho, kým skutečně jsme.

To zase vytváří pouto, prohlubuje blízkost s druhými a obohacuje náš kontakt s nimi. Díky neustálé otevřené interakci životní energie v nás s univerzálním energetickým polem pociťujeme pevnější sepětí s veškerým životem. Zažíváme inspiraci a radost v nejčistší podobě a v plnosti našeho ztělesnění. Dokážeme se smát více od srdce, vášnivěji milovat a žít dynamičtěji.

To je příslibem cesty Core Energetics. Radost, naplnění, rozkoš – to nejsou prázdná slova, ale ani příslib života bez bolesti. K životu utrpení patří a neměli bychom se mu vyhýbat. Změnit však dokážeme způsob našeho utrpení – utrpení pociťovaného ve stavu roztříštěné, vyčerpané nebo uvnitř držené energie. Síla Core Energetics spočívá v její práci s tělem, protože dlouho udržované obranné mechanismy nelze prolomit pouhým rozhovorem. Ve své integrativní práci Core energetics sjednocuje mysl, tělo, emoce, sexualitu, vůli a ducha. Práce Core energetics vám změní život.

Norwalk, Connecticut, USA dne 23. října 2009

Lisa Loustaunau

Převzato a publikováno s laskavým svolením Lisy Loustaunau

https://www.linkedin.com/in/lisaloustaunau/