Nabíjení a vybíjení energie

Fyzický aspekt práce Core energetics vychází z principu nabíjení a vybíjení.

Tělesné partie, ve kterých spočívá a je držena energie, jsou nadměrně nabité. Svalové tkáně v těchto partiích jsou charakterizovány nadměrnou koncentrací energie, což způsobuje ztížené proudění a pohyb energie a její nedostatek v jiných tělesných partiích. V nadměrně nabitých partiích je snížena schopnost smyslového vnímání. Naopak nedostatečně nabité jsou partie energeticky deprivované, jejichž tkáně nemají dostatečný tonus k přenosu a udržení napětí.

Zkušenostně se nadměrné napětí projevuje jako zaseknutost. S hustotou je spojena pseudoenergie, vznikající na úkor proudění, pohybu a spontánnosti. Dochází k nadměrnému udržování pocitů a zároveň k oslabení a omezení životní energie. Nedostatečné napětí je spojeno se zážitkem slabosti, neschopnosti udržet si daný pohyb, jednání nebo záměr. Jsou oslabeny pocity a počitky – a to, co přesto zažíváme, se nám nedaří dostatečně obsáhnout.

Techniky Core energetics slouží k vybíjení nadměrně nabitých a nabíjení nedostatečně nabitých tělesných partií.

Nabíjecí techniky do příslušných partií dodávají energii. Patří mezi ně aktivní expresivní pohyby, jako jsou údery do kostky nebo převalování se po rolleru. K nabíjení partií slouží také jejich fyzický dotek terapeutem. Když do těla dobíjíme více energie, tak tím nejenom zvyšujeme jeho kapacitu pro udržení energetického toku a pocitů, ale můžeme též zvýšit tlak na blokované partie (obranný mechanismus vůči konkrétní zkušenosti, pocitu nebo počitku). Vystavíme-li blok dostatečnému tlaku energie, může dojít k jeho prolomení. S tím se dostavuje nové vnímání a zážitek dlouho uvnitř drženého nevědomého pocitu.

Techniky vybíjení směřují zvýšený objem energie, která byla tělu dodána, k prolomení bloků a otevření proudění energie tělem. Vybíjení energii neuvolňuje z těla ven, nýbrž uvnitř něj. Když energie začne nově proudit tělem, otevíráme se vědomí a zážitku pocitů a počitků, kterým jsme se dříve bránili. To nám dodává silnější pocit, že jsme naživu!

Předmětem nabíjení nebo vybíjení může být celé tělo jedince nebo kterákoliv jeho partie.

Lisa Loustaunau

Přeloženo z angličtiny a publikováno s laskavým svolením autorky Lisy Loustaunau

https://www.linkedin.com/in/lisaloustaunau/