Aktivní a zážitkové techniky

Core energetics má celou řadu aspektů, protože pracuje s jedincem na všech jeho úrovních. Základem veškerých myšlenek, přesvědčení, emocí, tělesných vjemů a spirituality je naše vědomí a energie.

K dosažení potřebného posunu na novou úroveň zkušenosti samo vědomí často nestačí. To je v případ, kdy je spolu s energií samo drženo uvnitř blokovaných (bráněných) tělesných partií. Aktivní a zážitkové techniky v Core energetics pomáhají zapojit a otevřít proudění životní energie blokovanými partiemi, ve kterých jsou drženy nevědomé emoce. Energie se pohne a otevře a to přináší novou zkušenost.

Core energetics nás posouvá zevnitř směrem ven. Začínáme pravdivě pociťovat skutečnosti vyvěrající z nás, z autenticky zažívaného pocitu, z našeho vlastního těla. S tím, jak stoupá rozsah a spolehlivost našeho spojení s vlastním tělem a pocity, roste i naše důvěra v poznání vyvěrající zevnitř. Již se neobáváme naší živosti a úplnosti, a naopak je přijímáme. Odtud pak vznikají nové nápady pro sebe a svůj život. Díky aktivním technikám a zážitkům získáváme poznání z hloubi těla, které nám pomáhá stavět život na vlastní pravdě a integritě, a nejen na „představách“ o tom, jak se věci mají.

Prostřednictvím těchto zážitků se klient učí, že v bezpečném a zdravém containmentu (obsáhnutí zážitků) dokáže plně zakoušet zvýšené stavy vědomí, pocity, smyslové vjemy a projevy, ve kterých doposud spatřoval osobnostní „hrozbu“. Když dokáže pocítit znecitlivěné, integrovat nezpracované zážitky, prozkoumat nevědomé obrazy, vlije se do jeho osobnosti odvaha a sebedůvěra. Výsledkem je nový pocit živosti a svobody.

Lisa Loustaunau

Převzato a publikováno s laskavým svolením Lisy Loustaunau

https://www.linkedin.com/in/lisaloustaunau/