Najdi svůj přirozený zdroj

živosti a kreativity

CORE ENERGETICS

Core Energetics je propojením body-psychoterapie a duchovního rozvoje.
Přináší uvědomění toho, jak blokujeme naši životní energii. Proces využívá dýchací techniky, fyzický pohyb a mezilidskou interakci k posilování sebeuvědomění a sebevědomí, hojení starých zranění a radikálně zvyšuje váš potenciál užívat si života. Je to dynamická, hravá a kreativní cesta, konfrontuje a podporuje vás, abyste se stali plně a intenzivně tím, kým skutečně jste.

PROČ PRACUJEME S TĚLEM?

Protože naše tělo je odrazem nás samých, příbytkem, místem našeho bezpečí. Formují ho naše myšlenky, představy, je odrazem naší psychiky a toho, jak k vlastnímu životu přistupujeme.

Tělo má v sobě uložené veškeré informace o vás a to i z dob před narozením. Nelže, zkušenému prozradí, kdo doopravdy jste, jak se zrovna cítíte, co jsou vaše silné i slabé stránky a to prostě "neokecáte" 🙂 což je výhoda oproti tradičnímu pojetí psychoterapie kde se s tělem nepracuje.

Tělo nás spojuje s realitou, umožňuje nám prožívat se, cítit příjemné i nepříjemné. Tělo je schopné se učit a napravovat na více úrovních než jen mentální. Právě díky pochopení na emocionální i fyzické úrovni změny probíhají aniž si to často mentálně uvědomíte a je tak cestou k opravdovým  a trvalým výsledkům.

S tělem jsou spojené fyzické vjemy a emoce. A z vlastní zkušenosti vím, že existují taková témata, která bez práce s ním vyřešit vůbec nelze a nebo jen omezeně a pomalu.

SEBEROZVOJ?

Všichni v životě směřuje přirozeně k radosti a potěšení a tím, kdo nám samotným stojí v cestě jsme zase jenom my sami. 

Psychoterapie vede váš rozvoj, přizpůsobovat se nárokům okolí. Dnešní technická a často od přírody a lidské přirozenosti odtržená společnost na nás klade velké nároky. Holistickou psychoterapii vnímám jako prostředek evoluce rozvíjet sama sebe, svůj vnitřní svět tak, aby byl v souladu s našimi potřebami a zvládali jsme výzvy okoklního světa. 

PROČ TERAPIE?

Z vlastní zkušenosti vím, jak velkým přínosem je spolupráce psychoterapeutem pro kohokoli kdo hledá štěstí, zdraví, spokojenost, fungující harmonickou rodinu, vztahy, naplňující práci i smysl života nebo se potřebuje v životě rozvíjet a překonávat svoje omezení.

Pro ty zkušenější je pak výbornám pomocníkem pokud v životě uvíznete, nevíte jak dál a pokud nejste spokojení. Psychoterapie, v mém pojetí, je současně cestou kterou váš terapeut sám prošel aby vám mohl usnadnit cestu a nemuseli jste všechno řešit sami.

Nabízím pomoc se seberozvojem, pomáhám řešit psychosomatické a psychické problémy až po velmi nepříjemné stavy a diagnózy které vyžadují spolupráci s lékařem.