Spolupráce

Domluva prvního setkání

První setkání lze objednat telefonicky ve všední dny 9-19h či mailem. Pokud si nejste jistí zdali je pro vás můj způsob práce vhodný, můžeme to spolu probrat při objednání, nejlépe to však oba posoudíme na první společné hodině která je seznamovací.

První hodina

Při první hodině si sedneme nad vaší zakázkou, představami a potřebami. S pomocí dotazníku si doplníme potřebné informace abych měl o vás jasnější představu a dáme krátkou úvodní session během níž se oba budeme moci vzájemě poznat i metosdy s kterými pracuji. Toto první setkání je na 1,5 hodiny. Během tohoto setkání si ujasníme zdali je pro nás oba spolupráce vhodná.

Prvních pět setkání

Poté si domluvíme prvních 5 termínů dalších setkání. U nich vnímám jako důležité aby byly cca 14 dní po sobě. Na posledním setkání z nich si řekneme názory na dosavadní spolupráci, zda to funguje/nefunguje a zda budeme pokračovat. Poté si domluvíme další spolupráci nebo konec. Tímto způsobem si zrevidujeme zda jdeme správným směrem a spolupráce pro vás má výsledky. 

14 dní, maximálně 3 týdny mezi setkáními vnímám jako potřebné obzvláště na začátku pro udržení nějaké cesty a kontinuity. Ve speciálních případech je možné domluvit setkání i 1x týdně. 

Další setkání

Podmínky pro další setkání jsou volnější a domlouvám je individuálně. Spolupráci ukončíme společnou domluvou kdy jednou z mých podmínek ukončení je domluvit ho na společné hodině. To vychází ze zkušenosti kdy impulz k ukončení je často motivován samotným léčivým procesem kdy se klient nevědomě snaží vyhnout pro něj  kroku kterého se bojí. Tomu se říká rezistence. 

Ač při cestě za tím, po čem toužíte, můžeme během setkání  narazit na cokoli, mým záměrem je vás na konci hodiny vždy vrátit i s vašimi prožitky zpět do běžného života plně usazené do aktuální reality.

Další informace

  • Domluvenou hodinu je nutno odhlásit 24 hodin předem, jinak je placená jako by proběhla.
  • Na hodiny je vhodné dorazit se sportovním převlečením, budete se hýbat a někdy se i spotíte.
  • Moje práce je po dobu studia anonymně supervizovaná mým supervizorem z NL.
  • Jakékoli další otázky kolem spolupráce domluváme osobně na prvním setkání.