Uzemnění

Naše energie proudí, když jsme uzemněni, máme těžiště ve svém těle, jsme vědomí a v přítomném okamžiku. Jsme zakořeněni v naší zkušenosti, v realitě, a rovněž cítíme sebe sama. To nám dává svobodu jednat sami za sebe, ne reaktivně.

Předpokladem uzemnění je správné umístění těžiště, kdy se neodtahujeme od země ani k ní nejsme nadměrně taženi.

Náš stav uzemněnosti je ovlivňován a utvářen vzorci tělesného napětí, držení těla, tím, jak se pohybujeme a držíme, jak dýcháme. Uzemnění nejsme, když přemítáme nad minulostí, děláme si starosti o budoucnost, jsme úzkostliví, roztržití nebo ustaraní, odpojení od svého těla. Úplně jiný pocit pak máme z každodenního života charakterizovaného uzemněním. Když objevíme svůj střed, získáme značně rozdílnou zkušenost sebe sama i našich vztahů. Je to opravdu hluboký rozdíl.

Core energetics pracuje s celou řadou technik na podporu zážitku větší uzemněnosti, včetně úpravy držení těla, dýchání, pohybu, jemné práce s energií, aktivních a expresivních technik. Tyto techniky nám pomohou lépe se uzemnit a zůstat uzemnění ve stresových životních situacích.

Lisa Loustaunau

Přeloženo z angličtiny a publikováno s laskavým svolením autorky Lisy Loustaunau

https://www.linkedin.com/in/lisaloustaunau/